Dnes je 19.10.2018, svátek má Michaela
17°C Dnes 14°C Sobota 10°C Neděle
EUR: 25,815 USD: 22,050 Další měny

Česká ekonomika zrychlila: MF letos očekává růst HDP o 4,1 %

Ministerstvo financí zveřejňuje listopadovou Makroekonomickou predikci České republiky. Dokument shrnuje vývoj makroekonomických veličin ve 2. čtvrtletí 2017, hlavní pozornost je však zaměřena na hospodářský vývoj v aktuálním roce a ve střednědobém horizontu

 

                                                            

Po několika letech slabého ekonomického výkonu se již od počátku roku ve světové ekonomice objevují známky zlepšení. Tempo růstu světového obchodu i zpracovatelského průmyslu pozvolna nabírá na dynamice a indikátory důvěry v soukromém sektoru posílily, v řadě zemí dokonce nad předkrizovou úroveň. Současně se však podstatně zvýšila geopolitická rizika.

Ve 2. čtvrtletí 2017 ekonomický růst dále razantně zrychlil, když v porovnání s předcházejícím čtvrtletím dosáhl rekordních 2,5 %. Meziročně se pak reálný hrubý domácí produkt zvýšil o 3,4 %, přičemž po očištění o sezónní a kalendářní vlivy (2. čtvrtletí 2017 mělo meziročně o 4 pracovní dny více) činil růst dokonce 4,7 %. Na tomto výsledku se s výjimkou změny zásob a cenností podílely všechny složky užití. Spotřebu domácností, která vykázala meziroční růst ve výši 3,8 %, podpořil zejména dynamický růst zaměstnanosti i mezd, klesající míra úspor a vysoká důvěra spotřebitelů v další ekonomický vývoj. Růst spotřeby sektoru vládních institucí pak dosáhl 1,8 %. Růst investic do fixního kapitálu akceleroval na 5,2 %, když soukromé investice i investice sektoru vládních institucí rostly téměř shodným tempem. Zahraniční obchod, jehož příspěvek k ekonomickému růstu dosáhl 1,0 p. b., pak podpořila zejména rostoucí vnější poptávka po automobilech a obnovení nárůstu exportní výkonnosti české ekonomiky.

Pro zbývající část roku 2017 naznačují indexy důvěry i nákupních manažerů, průmyslová a stavební výroba i maloobchodní tržby pokračování příznivého vývoje. Očekáváme, že pozitivní ekonomická situace bude pokračovat i v roce 2018. Růst by měl být nadále tažen spotřebou domácností odrážející mzdovou dynamiku při nízké míře nezaměstnanosti, vysoké míře participace a rekordním počtu volných pracovních míst. Spotřeba domácností bude dále podporována zvyšováním platů v sektoru vládních institucí, snížením daňové zátěže u rodin s dětmi a nárůstem výdajů na sociální zabezpečení. Investice by měly být stimulovány nejen pomocí prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, ale i snižující se relativní cenou kapitálu vůči ceně práce při stále ještě nízkých reálných úrokových sazbách.

Reálný HDP by měl vzrůst o 4,1 % v roce 2017 a poté mírně zpomalit na 3,3 % v roce následujícím.

Na přelomu let 2016 a 2017 došlo k výraznému zrychlení meziročního růstu spotřebitelských cen nad inflační cíl České národní banky. Očekáváme, že se inflace bude pohybovat v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle i v příštím roce. Proinflační efekty vyšší ceny ropy, růstu mezd a kladné produkční mezery by měly převážit nad protiinflačními vlivy vyplývajícími z předpokládaného zpřísňování měnových podmínek.

Průměrná míra inflace by v letech 2017 a 2018 měla dosáhnout shodně 2,4 %.

Na trhu práce způsobuje ekonomická konjunktura zvyšování poptávky po pracovní síle. Vysoký růst zaměstnanosti, který od konce roku 2014 setrvale přesahuje hranici 1 %, vyčerpává nevyužité zdroje. V srpnu 2017 dosáhla sezónně očištěná harmonizovaná míra nezaměstnanosti 2,9 % a od začátku roku 2016 je nejnižší v celé Evropské unii. Nárůst participace (využití osob mimo pracovní sílu), podporovaný demografickými faktory a prodlužováním statutárního věku odchodu do důchodu, má rovněž své limity. Nedostatek zaměstnanců se tak sice stává bariérou pro extenzivní růst produkce.

Na stávající úrovni má nezaměstnanost již jen velmi omezený prostor pro další pokles, a proto očekáváme již pouze mírné snížení míry nezaměstnanosti. Ta by měla v roce 2017 dosáhnout 3,0 %, v roce následujícím pak 2,8 %.

Zdroj a pokračování MF ČR

Zadejte si poptávku zdarma, ušetřete až 40% z koncové ceny. Poptejte zdarma jakékoliv služby nebo zboží a získejte nejlepší nabídku! Poptávat můžete cokoliv, např. překlady angličtina, němčina, ruština, cestovní kanceláře, letenky, prodej a pronájem bytů v Praze, Brně, Ostravě, zateplení, stavební firmy, stavební materiál, klimatizace, solární systémy, stavební dozor, tepelná čerpadla, zednické práce, ubytování, jazykové školy, hypotéky, úvěry, reklamní agentury, tiskárny, autobazary, nová i ojetá vozidla a motocykly, náhradní díly, autodoprava, servisy, disky a pneumatiky, LPG, CNG, pojištění, leasing nebo například notářské a advokátní služby a mnoho a mnoho dalších oborů…

Poptávky zdarma se vyplatí, ale pamatujte, že nejlevnější není vždy nejlepší. Vybírejte podle referencí dodavatelů a za své peníze chtějte vždy to nejlepší, co můžete dostat.

Kategorie: Finance Domácí