Ověřené překlady
Dnes je 23.5.2019
svátek má Vladimír
17°C Praha 16°C Plzeň 16°C Liberec 14°C Ostrava 16°C Zlín 12°C Brno
EUR: 25,790
USD: 23,089
Další měny

Další podrobnosti k bannerové reklamě a PR článkům

 

1. Podrobnosti k bannerové inzerci:

Horní velký leaderboard je v rozměru 950 x 90px, maximální velikost je 40kb.

Spodní čtvercový square je v rozměru 190 x 150px, maximální velikost je 30kb.

Oboje ve statickém formátu jpg.

 

Banner je na vybraném portálu umístěn na vybranou fixní dobu. Není dovoleno, aby obsahoval zvukový záznam.

Slogany, texty ani jiné marketingové nápady nejsou součástí nabídky, pokud nebude dohodnuto jinak, vše si dodává klient/zadavatel sám.

 

Postup je následovný:

  1. Klient/zadavatel po dohodě pošle svůj hotový banner na náš kontakt

  2. Proběhne kontrola správnosti

  3. Po odsouhlasení platí předem za zveřejnění

  4. Po úhradě je banner zveřejněn na vybranou dobu

 

Pár rad a tipů k bannerové reklamě:

 

Návštěvníci webových stránek si všímají výhradně textů. Obsah stránek s grafickými elementy připomínajících reklamu návštěvníci spíše skenují, než čtou, u stránek bez grafických elementů čtou text mnohem pečlivěji. Nahodile se vyskytující grafické elementy (reklamní proužky) jsou většinou ignorovány. Vzniká tzv. bannerová slepota.

 

Návštěvník, který poprvé využívá internet, je bannerovou slepotou nepostižený. Ten mnohdy klikne na reklamní banner pouze ze zvědavosti. Většinou je však zklamán obsahem reklamní stránky, na kterou jej reklamní banner přivede, protože se mu zobrazí spousta agresivního reklamního sdělení, nutící produkt či službu, který původně vůbec nechtěl. Někdy se začnou otevírat i vyskakovaní okna, která je obtížné zavřít. Takový návštěvník si příště rozmyslí, jestli na nějaký reklamní banner znovu klikne. Postupem času se naučí tyto bannery podvědomě ignorovat.

 

Inzerenti to brzy zjistí, protože očekávaný výsledek se vůbec nedostavil. Následuje další krok a to je ještě více agresivity do reklamy a ještě více lákavých a většinou podvodných slibů. Více blikání, více lží a to většinou do nejlevnějších bannerů nevalné kvality. Výsledek je ten, že v uživateli internetu se nahromadil ještě větší odpor proti všemu, co i jen vzdáleně připomíná nějakou reklamu. Bannerová slepota je na světě.

 

Proti bannerové slepotě lze účinně bojovat kreativitou a originalitou. Úspěšné jsou neotřelé nápady a jednoduchá sdělení, která lidem nabízí, co potřebují, chtějí a co hledají. Ne hlouposti a lživá lákadla nebo větší formát banneru.

 

Je reklama na internetu zlo, nutný náklad nebo promyšlenou investicí? Záleží na úhlu pohledu. Pojmout reklamu jako nezbytný náklad znamená, že pokud nebudete pravidelně investovat peníze za reklamu, zhorší se vám hospodářské výsledky. Není to sice úplně pravda, ale vidět v reklamě jen nezbytné náklady si mohou dovolit jen některé velké a zavedené firmy.

 

Jak investují velké firmy do reklamy?

Jejich marketingová oddělení na začátku každého roku bojují o přidělení rozpočtu na reklamu a zbytek roku se snaží přidělené prostředky utratit (utratit za každou cenu, jinak příští rok dostanou o neproinvestovanou část méně). Nelze se proto divit, že reklamní „umělci“, kterým nejde o prodej či efektivitu, stále přežívají. V tomto prostředí je běžným jevem „malá domů“. Vy peníze potřebujete utratit – oni Vám s tím pomohou. Smyslem takto utracených peněz je zpravidla udržet majitele firmy v domnění, že má-li se dosáhnout většího obratu, musí se zvýšit výdaje na reklamu.

 

Pochopíte-li reklamu jako nezbytný náklad, obracíte se do minulosti – Váš letošní rozpočet je závislý na tom, kolik se vydělalo v loňském roce.

Pochopíte-li ale reklamu jako kontrolovatelnou investici, s níž lze ovládat budoucnost – Váš letošní rozpočet na reklamu je závislý na tom, jaké zvýšení zisku plánujete v příštím období. Reklama není ani drahá, ani laciná. Reklama je pouze účinná nebo neúčinná, stejná suma peněz může být skvělou investicí a jindy penězi vyhozenými z okna.

 

Spíše, než volit cestu pomocí stále více ukřičenějších a zavádějících blikátek, doporučujeme ubrat plyn, být k internetovým klientům nenásilný a upřímný. Banner musí být kreativní, kvalitní, jednoduchý a přehledný s rychlým a úderným sdělením bez zbytečných jinotajů (např. banner na podporu realitní kanceláře. Inzerovat na něm nový bytový komplex v atraktivní lokalitě je asi docela rozumné. Ale umístit na banner kosmickou raketu s nápisem „Uleťte sousedům!“ by sice některému kreativci mohlo připadat jako dobrý vtípek, ale otázka zní, zda uživatel vůbec pochopí, co mu chcete říct. Mám se stát kosmonautem? I když trpím panickou hrůzou z výšek? Nikdo nemá čas luštit vaše metafory…)

 

První sekundy jsou rozhodující a tuctový nekvalitní banner nemá žádnou šanci, navíc se bannery musí čas od času změnit. Uživatelé rychle otupí a přestanou na ně klikat. Buďte kreativní, nápadití a originální, přesto však pochopitelní a přehlední.

 

2. Podrobnosti k PR článkům

PR článek (PR – z angl. Public Relations, vztahy s veřejností). Na webu je viditelně označen „PR článek“.

Obsah PR článku musí tematicky korespondovat s webem, na který má být umístěn.

PR článek a případné fotografie si klient/zadavatel dodává sám, není-li dohodnuto jinak.

Za případné porušení autorských práv k fotografiím je v plné míře zodpovědný klient/zadavatel.

 

Postup je následovný:

  1. Klient/zadavatel po dohodě pošle svou hotovou verzi PR článku včetně fotografií a odkazů

  2. Proběhne kontrola tematické vhodnosti k požadovanému webu umístění

  3. Po odsouhlasení platí předem za zveřejnění

  4. Po úhradě je článek na trvalo zveřejněn na vybraném webu

 

Článek bude umístěn i s případnými chybami gramatickými, stylistickými nebo jinými.

 

Článek obsahuje: nadpis (max. 50 znaků s mezerami), úvod (max. 500 znaků s mezerami) s 1 úvodní fotografií 200x150px, samotný text (max. 5000 znaků s mezerami) s 1-3 hlavními fotografiemi, každá max. 80kb a 1-3 hypertextové odkazy.

 

Pár rad a tipů k PR článkům:

 

PR články a texty obecně slouží k vylepšení pověsti firmy, propagaci výrobku či služby. Označují souvislý text, jehož prioritou je představit nabízený produkt či řešení v pozitivním světle. Je potřeba dbát na to, aby se takovéto texty nestaly spíše reklamou, vůči které začínají být čtenáři imunní. PR text má pomoci čtenáři udělat si reálnou představu o možnostech a schopnostech nabízeného produktu či řešení. Pozitivního nádechu celého textu je pak docíleno vyzdvihnutím hlavních konkurenčních výhod produktu i jeho silných stránek a jejich přínosů pro zákazníka. Pokud jsou správně koncipovány a neobsahují příliš superlativů a nesnaží se ani jiným způsobem produkt přespříliš idealizovat, pak splní svůj účel a minimálně vzbudí zájem čtenáře o dané řešení.

 

Síla PR marketingu spočívá zejména v kvalitní a pravidelné publikaci, proto doporučujeme klientům pravidelný odběr služeb v horizontu několika měsíců. Pravidelným zveřejňováním PR článků a získáváním nových relevantních zpětných odkazů docílíte dlouhodobého zlepšení pozic ve vyhledávačích.

 

Pozor na duplicitní obsah článků, tzn. že nemá vůbec žádný smysl zveřejňovat stále dokola stejný článek nebo použít cizí text, okopírovaný z jiného webu. Vyhledávač stejně zobrazí jen text, který vyhodnotí jako první zveřejněný a ostatní nechá bez povšimnutí.

 

Víte o tom, že z 80% se zákazníci rozhodují k nákupu na základě svých emocí a jen 20% je na základě svého rozumu? A pokud to víte, dokážete zákazníka přesvědčit k nákupu na základě motivátorů?

 

Lidé zdůvodňují své nákupní rozhodnutí fakty, ale činí je na základě svých pocitů. Existují sice výjimky a někdo se rozhodne racionálně, třeba řemeslník si nevybere vrtačku podle toho, že má krásnou barvu a vyvrtá dokonalou díru do zdi. Pokud ale necílíte na analytické typy a odborníky, prodávejte emoce. Reklama bude účinnější.

 

První dojem zákazníka je stěžejní, takže začněte působením na emoce. Zvolte 2 až 3 motivátory, které zafungují nejsilněji. Emoce vyvoláte konkrétními příklady nebo pomocí příběhu, takže zapomeňte na obecné výkřiky typu „kvalitní podlaha“, „příjemné zážitky“ nebo „krásná dovolená“. Raději čtenáři přibližte, co na té dovolené zažije, emoce už přijdou samy.

 

Teď poskytněte konkrétní fakta a racionální argumenty, aby si „načatý“ zákazník mohl rozhodnutí zdůvodnit a sám před sebou nákup obhájit. Pro některé typy zákazníků je dobré emoce a fakta přehodit. K tomu ale musíte dobře znát cílovou skupinu a vžít se do kůže čtenáře.

 

Největší šance máte, když první přečtená slova nehovoří o vašem výrobku nebo službách, nýbrž o základních lidských potřebách. V angličtině začínají všechny na p: pride, pleasure, profit a peace, tj. hrdost, požitek, prospěch a klid“.

 

Slibte uznání, obdiv, zábavu, peníze, blahobyt, úspory, klid a bezpečí. Své konkurenty necháte daleko za sebou. Když svůj text navíc vyzdobíte termíny vlastností jako krásný, šťastný, úspěšný, bezplatný, klidnýsnadný, už jste čtenáře téměř přesvědčili.

 

V článku buďte vždy konkrétní. V případě emocí i argumentů buďte konkrétní, protože přesná čísla zaujmou více než obecná vyjádření a často používaná klišé. Konkrétními fakty se také odlišíte od konkurence a získáte pozornost i důvěru zákazníka. A nezapomeňte, že nejdůležitější z celého reklamního sdělení bývá titulek.

 

Účinné psaní PR článků využívá model AIDA:

A – attention, upoutání pozornosti,

I – interest, vzbuzení zájmu,

D – desire, vytvoření touhy,

A – action, výzva k akci