Dnes je 21.9.2018, svátek má Matouš
25°C Dnes 15°C Sobota 14°C Neděle
EUR: 25,815 USD: 22,050 Další měny

Státní rozpočet dosáhl na konci února přebytku 25,8 mld. Kč

K 28. 2. 2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 229,2 mld. Kč, celkové výdaje 203,4 mld. Kč a přebytek hospodaření 25,8 mld. Kč (v únoru 2017 vykázán přebytek 3,7 mld. Kč).

 

                                                                 

Příjmy státního rozpočtu

Výše celkových příjmů byla pozitivně ovlivněna i daňovými příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které při meziročním růstu o 11,6 mld. Kč, tj. o 6,8 %, zatím dosáhly 184,0 mld. Kč.

Inkaso DPH na úrovni veřejných rozpočtů meziročně vzrostlo o 10,1 mld. Kč, tj. o 17,4 %. Na úrovni státního rozpočtu sice inkaso DPH vykazuje meziroční pokles o 1,4 mld. Kč, tj. o 2,9 %, avšak tento výsledek je zatížen skutečností, že v únoru 2017 ovlivnila blízkost termínu splatnosti inkasa DPH (27. 2. 2017) a konce měsíce (28. 2. 2017) převody podílu DPH do rozpočtů ÚSC, což mělo dopad na příjmy státního rozpočtu ve výši necelých 6 mld. Kč. Tento negativní vliv na srovnatelnost meziročního vývoje inkasa DPH na úrovni státního rozpočtu v průběhu prvních dnů měsíce března pomine.

Meziroční růst inkasa DPH byl v tomto měsíci téměř trojnásobný oproti odhadovanému meziročnímu růstu výdajů na spotřebu vlády a domácností, což indikuje pozitivní dodatečný efekt ze zavedení elektronické evidence tržeb vyplývající z toho, že v prvních měsících roku 2017 nebyla elektronická evidence tržeb ještě účinná pro druhou etapu (maloobchod, velkoobchod). Meziroční růst inkasa DPH se už po třináctý měsíc v řadě pohybuje mezi 9 až 17 procenty (vysoko nad průměrnou spotřebou domácností a vlády dohromady), což dokazuje vysokou efektivitu elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení v rukou Finanční správy ČR v boji proti daňovým únikům u DPH. Už druhý kalendářní rok po sobě zároveň rostla vlastní daňová povinnost výrazně vyšším tempem, než bylo tempo růstu nároku plátců.

Za minulý kalendářní rok také meziročně rostlo inkaso DPH vybrané takřka na všech finančních úřadech v rámci České republiky. Celoroční plánovaný růst celostátního inkasa DPH proti skutečnosti roku 2017 ve výši 9,0 % vychází z očekávání pozitivního dopadu pokračujícího příznivého vývoje ekonomiky doprovázeného růstem platů jak ve veřejném, tak soukromém sektoru a také z opatření zavedených v předchozích letech, vedle elektronické evidence tržeb zejména kontrolního hlášení.

Negativně se do výběru DPH projeví v roce 2018 celoroční dopad přesunu novin a časopisů do druhé snížené sazby, který způsobí snížení inkasa o 0,5 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů. Negativní vliv bude mít také změna režimu DPH u provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, kterým nově vznikl nárok na odpočet.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 25,8 mld. Kč, což je o 1,3 mld. Kč, tj. o 5,1 %, více než na konci února 2017.

Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 12,9 mld. Kč při meziročním poklesu o 0,2 %. Rozpočet této daně počítá s nárůstem proti skutečnosti 2017 o 1,3 % zejména z důvodu pokračujícího pozitivního ekonomického vývoje. Proti výraznějšímu růstu působí opatření zavádějící vrácení daně za tzv. zelenou naftu i pro živočišnou prvovýrobu, které se pro rok 2018 promítne již v plné výši.

Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků dosáhlo 9,6 mld. Kč, což je meziročně o 1,3 mld. Kč, tj. o 15,7 %, více. V rozpočtu této daně na rok 2018 se promítlo zvýšení sazeb z tabákových výrobků od 1.1.2018, nicméně tento efekt by měl být tlumen dopadem tzv. protikuřáckého zákona, jehož očekávaným efektem je snížení spotřeby tabákových výrobků. Tento zákon je účinný od června roku 2017 a plně se jeho důsledek promítne až v roce 2018.

Inkaso daně placené plátci (dříve ze závislé činnosti) při meziročním růstu o 2,9 mld. Kč, tj. o 15,7 %, zatím dosáhlo 21,2 mld. Kč. Meziroční růst inkasa proti skutečnosti 2017 je odrazem pokračujícího vysokého růstu mezd jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Naopak negativní dopad na výši inkasa budou mít v průběhu roku 2018 legislativní úpravy navyšující daňové zvýhodnění na druhé a další dítě, které se projeví zpětně až při celoročním zúčtování daně v tomto kalendářním roce. Předpokládaný negativní dopad na inkaso státního rozpočtu ve výši 1,1 mld. Kč bude mít také nové zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě s účinností od 1. ledna 2018. Meziroční přírůstky inkasa opět předběžně indikují pozitivní dopad na inkaso z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb a její podíl na snižování šedé ekonomiky a jejímu příspěvku k řádnému zdaňování skutečně vyplácených mezd.

Inkaso daně placené poplatníky (dříve z přiznání) ve výši 0,7 mld. Kč souvisí, stejně jako v minulém roce, s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně je placena na konci prvního a druhého kalendářního čtvrtletí. Na plánovaný růst inkasa této daně proti skutečnosti roku 2017 o 10,9 % bude mít v průběhu roku 2018 pozitivní vliv hlavně zavedení elektronické evidence tržeb. Naopak negativní dopad lze předpokládat například z titulu navrácení možnosti uplatnit slevu na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na děti v případě uplatnění paušálních výdajů při jejich současném zastropování s očekávaným dopadem ve výši -1,4 mld. Kč. Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě od roku 2017 bude mít v roce 2018 ještě dodatečný negativní dopad ve výši 0,3 mld. Kč.

MF ČR

Zadejte si poptávku zdarma, ušetřete až 40% z koncové ceny. Poptejte zdarma jakékoliv služby nebo zboží a získejte nejlepší nabídku! Poptávat můžete cokoliv, např. překlady angličtina, němčina, ruština, cestovní kanceláře, letenky, prodej a pronájem bytů v Praze, Brně, Ostravě, zateplení, stavební firmy, stavební materiál, klimatizace, solární systémy, stavební dozor, tepelná čerpadla, zednické práce, ubytování, jazykové školy, hypotéky, úvěry, reklamní agentury, tiskárny, autobazary, nová i ojetá vozidla a motocykly, náhradní díly, autodoprava, servisy, disky a pneumatiky, LPG, CNG, pojištění, leasing nebo například notářské a advokátní služby a mnoho a mnoho dalších oborů…

Poptávky zdarma se vyplatí, ale pamatujte, že nejlevnější není vždy nejlepší. Vybírejte podle referencí dodavatelů a za své peníze chtějte vždy to nejlepší, co můžete dostat.

Kategorie: Finance Domácí